Opleiden en leren in de gezondheidszorg

PLATO voert projecten uit in de gezondheidszorg. We geven onderwijskundig advies en dragen bij aan de ontwikkeling, evaluatie, uitvoering van opleidingen en trainingen.

Activiteiten van PLATO

We werken in onze projecten nauw samen met experts uit het werkveld. Door de combinatie van onderwijskunde en vakinhoud werken we aan opleidingskwaliteit.
Voorbeelden van activiteiten:
-Onderwijsontwikkeling (cursussen, studiemateriaal, toetsing)
-Begeleiden van docenten
-Beleidsontwikkeling


Voorbeelden van projecten

PLATO ondersteunt en adviseert TNO bij de verdere ontwikkeling van de opleiding tot Jeugdarts. Optimaliseren van de toetsing, het updaten van opleidingsplannen en inzet van een elektronisch portfolio zijn belangrijke thema’s
- Een training over verschillende methoden van intercollegiale toetsing voor een groep jeugdartsen van een GGD
- Advies over opleidingsbeleid (opleiding geneeskunde van medisch universitaire centra Amsterdam en Leiden)

Meer weten?

Bekijk enkele publicaties van opleiden en leren in de gezondheidszorg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Tönis of Jaap van Lakerveld.

Laatst Gewijzigd: 29-03-2016