Onderwijs- en organisatieontwikkeling

PLATO ontwikkelt onderwijs voor (hoge) scholen, trainingsbureaus, opleidingscentra in binnen- en buitenland.

Activiteiten van PLATO

- functie-/taakanalyse, opstellen van competentieprofielen
- vertalen van competentieprofielen naar opleidingsprogramma’s en opleidingsmateriaal
- ontwerpen van opdrachten, toetsen, oefeningen, simulaties, games, assessments
- deskundigheidsbevordering van opleidingsmanagers, -coördinatoren en docenten
- ondersteuning op het gebied van leren op de werkplek, leerklimaat en kennisproductiviteit in organisaties 


Voorbeelden van projecten

-Professionalisering van leraren (onderwijzen in grote steden)
-Erfgoededucatie
-Scholing van medewerkers in de erfgoedsector
-Een EU project over talentontwikkeling in basis- en voortgezet onderwijs
-Bevorderen van ondernemerschap binnen het algemeen vormend en beroepsonderwijs

Meer weten?

Bekijk een overzicht van publicaties over onderwijs-en organisatieontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Gussen of Jaap van Lakerveld.

Laatst Gewijzigd: 29-03-2016