Feedback op handelen

De monitor geeft de gemeente, voorschoolse voorzieningen, scholen en schoolbesturen feedback op hun handelen. Daarmee levert de monitor input voor het aanpassen van beleid en de daaruit volgende acties. Vanuit de monitor willen we niet alleen een stand van zaken geven, maar de betrokkenen ook stimuleren om gebruik te maken van de teruggekoppelde gegevens. Zo kunnen zij een vertaalslag maken naar hun eigen situatie, gericht op verbetering van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en onderwijs. De Leidse Monitor is daarom een instrument waar alle betrokken organisaties niet alleen gegevens voor aanleveren, maar ook informatie uithalen en hun voordeel mee kunnen doen.


Laatst Gewijzigd: 16-12-2008