De rol van PLATO

De monitor is van en voor alle betrokken Leidse organisaties. PLATO voert het onderzoek uit en rapporteert over de resultaten, maar vindt het belangrijk:
- samen met betrokkenen te analyseren en interpreteren
- samen met betrokkenen te concluderen en discussiëren
- betrokkenen en buitenstaanders te informeren
- betrokkenen te professionaliseren


Monitorbijeenkomst

Ieder jaar organiseert PLATO een monitorbijeenkomst. Daarin wordt het monitorrapport besproken met de betrokken organisaties en worden. Zij worden in de gelegenheid gesteld thema’s en (onderzoeks)vragen aan te dragen voor de volgende monitorronde.

Prioriteiten 2007-2008

In het monitorjaar 2007-2008 wordt prioriteit gegeven aan het:

  • completeren van de CITO-kleutergegevens;
  • completeren van de CITO-eindtoetsgegevens groep 8;
  • versleutelen van burgerservice- of onderwijsnummers ten behoeve van het kunnen monitoren van schoolloopbanen van groepen kinderen.


Op verzoek van de Adviesgroep Leidse Monitor is aan de Leidse basisscholen gevraagd ook gegevens bij te gaan houden over de voorschoolse periode van kinderen: welke kleuters hebben een peuterspeelzaal bezocht, welke was dat en hebben zij een VVE-programma gevolgd?

Laatst Gewijzigd: 01-04-2009