Wat is de Leidse Monitor?

De Leidse Monitor volgt de ontwikkeling van de Leidse jeugd vanaf hun tweede jaar tot en met het einde van de basisschool. Ook wordt met de monitor het onderwijsniveau van kinderen tot en met hun derde leerjaar in het voortgezet onderwijs bijgehouden. De monitor verzamelt daarom informatie bij onder andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die een voorschools programma aanbieden, basisscholen en naschoolse activiteiten.

In de afgelopen monitorrapporten zijn gegevens over één schooljaar weergegeven. In de toekomst wordt het mogelijk om ontwikkelingen over schooljaren heen te volgen.


Welke gegevens worden verzameld?

In het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB) verzamelt de monitor informatie over onder andere:

 • Deelname aan, bereik en toetsgegevens van voor- en vroegschoolse programma’s (Piramide, PeuterTaal, Moeders in de Buurt en Opstapje)

In het basisonderwijs:
 • Instroom
 • Doorstroom
 • Verzuim
 • Uitval
 • Verwijzingen
 • Toetsresultaten
 • Schooladviezen voortgezet onderwijs
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Naschoolse activiteiten
 • Bestemming in het voortgezet onderwijs

En informatie over de Kopklas

Bescherming persoonsgegevens

Lees meer over de bescherming van persoonsgegevens.

Laatst Gewijzigd: 07-01-2010