Kopklasrapport 2007-2008

De Kopklas biedt leerlingen van niet-Nederlandse afkomst een extra leerjaar na het basisonderwijs. Doelstelling van de Kopklas is dat anderstalige leerlingen, afkomstig uit het basisonderwijs, door deelname aan de Kopklas het Nederlands zodanig gaan beheersen en een dusdanige werk- en leerhouding ontwikkelen, dat zij in principe voldoende basis hebben om met succes in het voortgezet onderwijs een opleiding op AVO-niveau te volgen.


De Leidse Kopklas heeft, sinds de start in het schooljaar 1991-1992, een eigen monitor. PLATO brengt de prestaties en schoolloopbaan van Kopklasleerlingen tot en met het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs in kaart. In het najaar van 2008 verscheen het Kopklasrapport over het schooljaar 2007-2008. De Kopklasmonitor bevat inmiddels informatie over 17 volggroepen.

Laatst Gewijzigd: 09-03-2009