Schoolloopbaan Schakelklasleerlingen

De Leidse Monitor volgt al enige jaren de prestaties en de schoolloopbaan van de Kopklas-leerlingen in Leiden, tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2007/2008 zijn op de basisscholen De Schakel, De Sleutelbloem, De Telders en De Merenwijk schakelklassen gestart. PLATO verkent de mogelijkheden om ook vorderingen en schoolloopbanen van de schakelklasleerlingen in kaart te brengen.


Schakelklassen zijn er voor leerlingen die door een grote taalachterstand onder hun niveau presteren, maar het vermogen hebben om deze achterstand met extra hulp in korte tijd in te lopen. In de schakelklas krijgen de leerlingen gedurende één schooljaar extra intensief taalonderwijs, zodat ze daarna het onderwijs op hun eigen cognitieve niveau kunnen volgen.

Laatst Gewijzigd: 30-03-2009