Organisatie

Gebruik van persoonsgegevens

De Leidse Monitor is gebaseerd op gegevens afkomstig uit verschillende Leidse organisaties en brengt de resultaten van beleid van voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs in kaart op een geaggregeerd niveau.