Hoe werkt PLATO?

Wanneer u samenwerking met PLATO overweegt, dan kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Naast de wederzijdse kennismaking staat het verhelderen van de ondersteuningsvraag daarin centraal. Op basis van dit gesprek kunnen we een offerte opstellen.


Systematisch en flexibel

Onze werkwijze in projecten is op belangrijke onderdelen gesystematiseerd en vastgelegd. Tegelijkertijd streven we ernaar flexibel met plannen en procedures om te gaan, in nauw overleg met de opdrachtgever.

Professionele betrokkenheid

We vinden het belangrijk  ons werk te doen vanuit een professionele betrokkenheid bij de vragen en dilemma´s waar de organisatie en opdrachtgever voor staan. In het kader van een project of opdracht verdiepen we ons ook in de recente ontwikkelingen rond het thema, het jargon, de kern waar het in het betreffende veld om gaat. Onze ervaring is dat dit de toepasbaarheid van onze adviezen en producten ten goede komt.

Laatst Gewijzigd: 09-03-2016