Ziekteverzuim

Informatie over wat te doen als iemand (langdurig) ziek wordt.

Ziekmelding

  • Vóór 09.30 uur meldt u zich telefonisch ziek bij uw leidinggevende.
    U geeft door wat de vermoedelijke duur van de ziekte is, uw verblijfsadres en het telefoonnummer, waarop u te bereiken bent. Daarnaast maakt u kenbaar welke werkzaamheden u mogelijk nog wel kunt doen en welke afspraken overgenomen, verzet of afgezegd dienen te worden.

  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende belt u uw secretariaat om uw ziekmelding door te geven. U wordt daarna z.s.m. teruggebeld door uw leidinggevende of een vervanger. U maakt samen afspraken over uw taken en over het vervolgcontact op basis van de verwachte ziekteduur.

 


Betermelding

  • U meldt zich telefonisch beter bij uw leidinggevende.

  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende, meldt u zichzelf beter bij uw secretariaat.

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 24-05-2016