Bestuursorganen

Instituutsbestuur

Het Instituut Politieke Wetenschap staat onder leiding van een instituutsbestuur, bestaande uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden.


Opleidingsbestuur

U wordt doorgestuurd naar de nieuwe website: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/sociale-wetenschappen/instituten/politieke-wetenschap