Dekker, Prof. dr. H. (Henk)

Functie:
 • Directeur van het 'Centre for Education and Learning'
Expertise:
 • Politiek leiderschap
 • Stemgedrag
 • Politieke kenneis
 • Politiek cynisme
 • Nationalisme


Telefoon: +31 (0)31(0)1 5278
E-Mail: h.dekker@bb.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Bestuursbureau, Directie Academische Zaken
Werkadres: De Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden

Telefoon: 06-22529650
E-Mail: dekkerh@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, Stafbureau
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A53A


Kort CV

Prof. dr. Henk Dekker (1949) is directeur van het 'Centre for Education and Learning' – een multidisciplinair centrum voor onderzoek en innovatie van wetenschappelijk onderwijs en leren van de alliantie van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam – en emeritus hoogleraar politieke socialisatie en integratie van de Universiteit Leiden.

Hij studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1966-1972), was leraar maatschappijleer op een school voor havo en vwo (1970-1975), promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1986), was universitair hoofddocent aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden (1992-2014), gasthoogleraar methodologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven (1992), bijzonder hoogleraar voor de sociaalwetenschappelijke studie van de relatie tussen Duitsland en Nederland aan de Universiteit Utrecht (1998-2008), directeur van het 'European Research Centre on Migration and Ethnic Relations' van de Universiteit Utrecht (2002-2008), en was vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs in het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2006-2014).

Onderwijs en onderzoek Henk Dekker

Zijn onderwijs en onderzoek zijn gericht op Politieke Psychologie. Onderwerpen zijn:  

 • politiek leiderschap,
 • stemgedrag,
 • politieke kennis,
 • politiek cynisme,
 • nationalisme,
 • Islamofobie,
 • nationale stereotypen, en
 • politieke socialisatie.

Prijzen

Hij ontving de 'Nevitt Sanford Award' van de 'International Society of Political Psychology' (2005).

Laatst Gewijzigd: 14-01-2015