Duyvesteyn, Prof. Dr. I.G.B.M.Telefoon: +31 (0)71 527 2724
E-Mail: i.g.b.m.duijvesteijn@hum.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, History and International Studies
Werkadres: Johan Huizingagebouw
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.35


Isabelle Duyvesteyn is bijzonder hoogleraar Strategische Studies vanwege de Stichting Strategische Studies. De leeropdracht van de bijzonder hoogleraar omvat internationale veiligheid in brede zin, met speciale aandacht voor de rol van militaire macht als instrument in het buitenlands beleid van regeringen. Isabelle Duyvesteyn is tevens universitair hoofddocent aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar specifieke belangstelling gaat uit naar de militaire en veiligheidsaspecten van de internationale betrekkingen, terrorisme, insurgency, humanitaire interventies, en het gebruik van (militaire) dwangmaatregelen als instrument van buitenlandse politiek.  Prof Duyvesteyn is lid van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de redactie van Small Wars and Insurgencies.

Publicaties Duyvesteyn (2012)
(CV beschikbaar op aanvraag)

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015