Koole, Prof. Dr. R.A.

Functie:
  • Hoogleraar politicologie
Expertise:
  • Nederlandse politiek
  • Partijfinanciering
  • Partijregulering


Telefoon: +31 (0)71 527 3440
E-Mail: koole@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Politieke Wetenschap
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B27


Prof. Dr. Ruud Koole (geboren in 1953 te Rilland-Bath) is hoogleraar Politicologie. Hij studeerde na zijn middelbare school in Middelburg geschiedenis in Groningen en politieke wetenschappen in Parijs. Van 1981 tot 1989 was hij Directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.            

In 1989 ging hij voltijds werken als universitair docent bij de vakgroep politieke wetenschap van de Universiteit Leiden, inmiddels het Instituut Politieke Wetenschap. In 1992 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990 (promotor was prof. dr. H. Daalder). Datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd. Zijn onderzoek richt zich met name op de Nederlandse politiek en op het functioneren van politieke partijen in West-Europa.

Tijdens zijn universitair hoofddocentschap verbleef hij in het tijdvak tot 2001 enkele korte perioden ‘buiten Leiden’, onder meer als 'Visiting Scholar' aan  het Center for European Studies, Har­vard Universi­ty (Cambridge, MA) en als  'Fellow-in-Residence' op het Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar­. Van 1994 tot 1996 was hij portefeuillehouder wetenschap en onderzoek in het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden.

In maart 2001 werd hij gekozen tot landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die voltijdsfunctie bleef hij vervullen tot december 2005. Wel bleef hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden verbonden door het jaarlijks geven van een cursus Lokale Politiek.

Per 1 januari 2006 is hij benoemd tot hoogleraar Politicologie, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. Vanaf 1 november 2006 is hij directeur van het Instituut voor Politieke Wetenschap in Leiden.

Hij vervult tevens enkele bestuursfuncties in maatschappelijke organisaties, onder meer: lid van het bestuur van de Stichting Democratie en Media (SDM - sinds 1999) en lid van het bestuur van het Instituut voor Meerpartijen Democratie (IMD - sinds 2003).

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015