Afstuderen

Procedure aanbodgericht afstuderen Politieke Wetenschap

Door een wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs hoeft een student niet meer zelf zijn afstuderen aan te vragen. Er is wettelijk gezien sprake van aanbodgericht diplomeren. Dat betekent dat de administratie van de opleiding het diplomeerproces automatisch in gang zet.

Eisen en procedure
Je hebt alle vakken behaald die nodig zijn om je (Bachelor) opleiding af te ronden: je voldoet aan je exameneisen en je kunt afstuderen. Op dat moment start automatisch de afstudeerprocedure en je ontvangt via uSis het bericht “Constatering afstuderen”. Daarin staat dat je volgens de administratie van je opleiding aan je exameneisen voldoet en dat, zonder tegenbericht, je diploma binnenkort vastgelegd zal worden.

Uitstellen afstuderen
Misschien wil je nog niet afstuderen omdat je nog bezig bent met een extra vak(ken), extern onderwijs of een stage waarvan je WEL wilt dat die op je diplomadocumenten genoemd wordt / worden. Als je uitstel wilt aanvragen, moet je verzoek binnen vijf werkdagen na dagtekening van het bericht 'Constatering afstuderen' (zie hierboven) bij je opleiding binnen zijn.

Voor meer informatie kijk op deze website.

Afronding procedure
Wanneer je geen verzoek uitstel afstuderen indient, dan gaat het diplomeerproces verder. Je krijgt na enige tijd bericht dat jouw diploma klaarligt. Het diploma kan opgehaald worden bij het Onderwijs Service Centrum (OSC), op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan een gezamenlijke uitreiking van het diploma in oktober.


Doorstromen naar de Master in Political Science

Wanneer je de Master Political Science wilt gaan doen, dien je je hiervoor in te schrijven via Studielink.

LET OP : je moet een nieuwe inschrijving via Studielink aanvragen en geen herinschrijving, want je begint volgens het systeem van Studielink met een geheel nieuwe opleiding.

Mocht je begin september nog geen collegekaart (definitief bewijs van inschrijving) hebben ontvangen, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie (Plexus).

Uitschrijven

Als je gaat afstuderen, word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Lees hier hoe dit werkt.

Laatst Gewijzigd: 04-06-2015