Creatiever door meditatie

Bepaalde meditatie-technieken kunnen creatief denken aanzienlijk bevorderen. Dat blijkt uit een studie van cognitief psychologe Lorenza Colzato en haar collega-onderzoekers van de Universiteit Leiden, gepubliceerd op 19 april in het open access vakblad 'Frontiers in Cognition'.

Deze studie wijst er sterk op dat de voordelen van een bepaalde meditatievorm verder gaan dan enkel ontspanning. Dit resultaat ondersteunt de veronderstelling dat mediteren een langdurige en algemene invloed kan hebben op de menselijke cognitie, zoals waarnemen en denken.


Twee ingrediënten van creativiteit

Onderzocht werd welke invloed verschillende meditatietechnieken hebben op de twee belangrijkste ingrediënten van creativiteit: divergent en convergent denken.

  • Divergent denken
    Divergent denken is de manier van denken die het mogelijk maakt om veel nieuwe ideeën te genereren. Dit werd gemeten met behulp van de zogenoemde Alternate Uses Task-methode. Deze methode vereist dat de deelnemers hieraan zo veel mogelijk toepassingen van een bepaald object bedenken, bijvoorbeeld van een pen.

  • Convergent denken
    Convergent denken daarentegen is een proces waarin de enige mogelijke oplossing voor een probleem gevonden moet worden. Dit werd gemeten met de Remote Associates Task-methode, waarbij drie woorden aan de deelnemers worden gepresenteerd zonder onderling verband, zoals ‘vis, ‘mijn’ en ‘geel’. Aan hen wordt gevraagd om een gemeenschappelijk verwant woord te identificeren: ‘goud’.

Analyse meditatietechnieken

Dr. Lorenza Colzato

Dr. Lorenza Colzato

Colzato heeft creativiteitstaken gebruikt die convergent en divergent denken meten, om te beoordelen welke meditatietechnieken invloed hebben op creatieve activiteiten. De geanalyseerde meditatietechnieken zijn Open-Monitoring-meditatie en Focused-Attention-meditatie.

  • Bij Open-Monitoring-meditatie stelt iemand zich open om alle gedachten en sensaties waar te nemen en te observeren zonder dat hij zijn aandacht op een bepaald begrip of voorwerp richt.

  • Bij Focused-Attention-meditatie focust iemand op een bepaalde gedachte of een voorwerp.


Andere meditatie, ander effect

Deze bevindingen tonen aan dat niet alle vormen van meditatie hetzelfde effect hebben op creativiteit. Na een Open-Monitoring-meditatie presteerden de deelnemers beter in divergent denken en kwamen ze met meer nieuwe ideeën dan daarvoor, maar na een Focused-Attention-meditatie (FA) niet. Verder had FA-meditatie geen significant effect op convergent denken om tot de oplossing van een probleem te komen.

Frontiers in Cognition: Lorenza S. Colzato, Ayca Ozturk and Bernhard Hommel, 'Meditate to create: the impact of focused-attention and open-monitoring training on convergent and divergent thinking'


Onderzoeksgebied
‘The brain itself is multidisciplinary, and should therefore be studied as such’
Brain function and dysfunction over the lifespan


Dossier

Brain and cognition


(19 april 2012/ MvG)

Studeren in Leiden

Bacheloropleiding
Psychologie

Masteropleidingen

Laatst Gewijzigd: 23-04-2012