Bacheloropleiding voltijd

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde. In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Zo geef je de studie zelf vorm.

Psychologie is een breed vakgebied met veel verschillende richtingen. In je eerste jaar, de propedeuse, krijg je van al deze richtingen een inleidend vak. Zo krijg je een goed overzicht van wat psychologie allemaal inhoudt. Daarnaast heb je academische vaardigheden nodig om wetenschap te beoefenen, zoals presenteren, verslagleggen en opzetten van onderzoek. Dat leer je tijdens het vak ‘Tutoraat Academische Vaardigheden’. De statistiekvakken leren je hoe je psychologische vragen kan toetsen in een onderzoek. De vakken in de propedeuse vind je in de e-Studiegids Psychologie 

In het kader van het tutoraat neem je ook deel aan experimenten als proefpersoon.


Bindend Studie Advies
De Universiteit Leiden past de BSA-regeling eerste studiejaar aan en stopt met experiment tweede studiejaar met ingang van 23 mei 2016.
Meer informatie 

Leids studiesysteem
Het tutoraat maakt onderdeel uit van de studiebegeleiding van onze eerstejaars. Studenten worden aan het begin van het eerste jaar in tutorgroepen ingedeeld. Een tutorgroep bestaat uit ongeveer 12 personen en staat onder leiding van een docent.  Bij deze docent, je tutor, kun je terecht met je vragen en problemen. De tutor blijft je ook in het tweede jaar begeleiden, zij het iets minder intensief. Hij of zij is dan je ‘mentor’. Lees meer over het Leids Studiesysteem met Bindend Studie Advies (BSA) 

Tweede en derde bachelorjaar

In het eerste deel van het tweede jaar staan je kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in de richtingen die jou interesseren.

Verplichte vakken
Het eerste deel van het tweede jaar is nog gevuld met verplichte vakken. De verplichte vakken geven een theoretische verdieping in de verschillende richtingen van de psychologie. Er is specifieke aandacht voor beroepsvaardigheden, zoals psychodiagnostiek en gespreksvaardigheden. 

Keuzevakken en specialisatiecursussen binnen Psychologie
Vanaf het tweede deel van het tweede jaar kies je zelf je vakken. De opleiding biedt je een lijst met vakken van alle richtingen in de psychologie. Wil je je nog breed oriënteren, dan kies je vakken uit verschillende richtingen van de psychologie. Wil je je alvast specialiseren, dan kies je alle vakken uit dezelfde richting. Je dient ten minste drie specialisatiecursussen behaald tehebben om af te kunnen studenten (studenten die in studiejaar 2015-2016 afstuderen vallen nog binnen de oude regeling en hoeven twee specialisatiecursussen te halen).

Minoren en keuzevakken buiten Psychologie (maximaal 30 studiepunten)
Je mag ook een aantal vakken volgen bij een andere opleiding. Je kunt hierbij kiezen voor een minor van 15 of 30 ects. Lees meer over minoren.
Je kunt er ook voor kiezen om wat losse vakken te doen bij een andere opleiding, of bij verschillende andere opleidingen.

Studeren in het buitenland
Kies je vakken bij een andere opleiding, dan mag je die ook in het buitenland doen. Je kunt bij de opleiding Psychologie in Leiden een half jaar in het buitenland studeren zonder dat je studievertraging oploopt. Dit doe je dan in je derde jaar. Lees verder.

Honours programme
Voor studenten met goede resultaten is er een speciaal Honours Programme.

Bachelorproject
Je sluit de bachelorfase af met een onderzoek, je Bachelorproject. 

Master en postmasteronderwijs

Specialisatie binnen de master
In de bachelor heb je je breed kunnen oriënteren op het vakgebied. Daarna kun je doorstromen naar de masteropleiding. Psychologie in Leiden biedt tien masterspecialisaties MSc in Psychology.

Al deze specialisaties zijn gericht op theoretische en praktische verdieping. Je leert de vaardigheden die je in het veld nodig hebt. De specialisaties binnen onze masteropleidingen hebben als ingangseis één van de specialisatiecursussen. Bekijk de ingangseisen voor de masterspecialisaties.  

Postmasteronderwijs
Sommige studenten willen na de studie Psychologie aansluitend postmasteronderwijs volgen om zich te ontwikkelen tot bijvoorbeeld gezondheidszorgpsycholoog. Daarvoor dienen zij aan bepaalde voorwaarden en opleidingseisen te voldoen. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het kiezen van specialisatievakken. Lees meer over de opleidingseisen voor Postmasteronderwijs.   

Laatst Gewijzigd: 02-03-2017