Deeltijdopleiding

De bacheloropleiding Psychologie in deeltijd is bedoeld voor studenten die parttime willen studeren. Je doet hetzelfde programma als de voltijdstudenten, maar dan gespreid over een langere tijd. Veel deeltijdstudenten hebben al een andere opleiding gedaan, vaak hbo. Ze zijn gemiddeld dan ook wat ouder dan voltijdstudenten en combineren de studie vaak met een baan of een gezin.

Colleges op 2 dagen in de week

Colleges van de deeltijdopleiding volg je overdag, op twee vaste dagen in de week (nb: veel colleges worden opgenomen, zodat je ze ook thuis kunt bekijken). Voor het eerste en het tweede studiejaar zijn dat maandag en woensdag. De (verplichte) werkgroepen en practica worden in de avond gegeven. In het derde en vierde jaar worden de colleges gegeven op dinsdag en donderdag. De indeling in werkgroepen en practica kan variëren, studenten schrijven zich daarvoor zelf in. In het vijfde jaar hangt je rooster af van de vakken die je kiest.


Duur van de opleiding

De deeltijdopleiding is qua vorm, inhoud en omvang gelijk aan de voltijdopleiding. Het programma is alleen over een langere periode gespreid. Sommige deeltijders hebben meer tijd om aan de studie te besteden dan andere. In de praktijk blijkt dan ook dat deeltijders veelal hun eigen tempo aanhouden. De ervaring leert dat het goed mogelijk is om de deeltijd-bachelor af te ronden in 5 jaar. Dit is dan ook de nominale duur die voor de deeltijdopleiding is vastgesteld. Dit komt neer op een studielast van 24 uur per week. Het onderwijs (colleges, werkgroepen, practica) vergt zo’n 6 tot 8 uur per week, de rest van de uren is bestemd voor zelfstudie.

Bindend studieadvies (BSA)

Deeltijdstudenten vallen net als voltijdstudenten onder het Leids studiesysteem. In het kader van de bindend studieadvies regeling (BSA) moeten deeltijdstudenten na het eerste jaar 30 studiepunten hebben behaald. Lees meer over het Leids Studiesysteem met Bindend Studie Advies (BSA)

Per jaar switchen

Je kunt per studiejaar besluiten of je je inschrijft als deeltijd- of als voltijdstudent. Ook deeltijdstudenten kunnen gebruikmaken van de regeling Studievoorschot.

Masteropleiding niet in deeltijd

De deeltijdvariant wordt alleen verzorgd voor de bacheloropleiding. Masterprogramma’s worden niet in deeltijd aangeboden.

Inschrijving

Aankomende studenten moeten zich aanmelden via Studielink.

Deeltijdprogramma

1e en 2e studiejaar
In de propedeuse (1e en 2e studiejaar) neem je de kennis van de verschillende deelgebieden in de psychologie. Daarnaast leer je onderzoeksvaardigheden en krijg je vakken op het gebied van methodologie en statistiek. Hieronder valt ook het computerprogramma voor statistische analyses: SPSS. Meer informatie over de vakken in de propedeuse vind je in de e-Studiegids Psychologie (deeltijd).  

3e t/m 6e studiejaar
In het 3e t/m 6e studiejaar volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast volg je verdiepingsvakken (die bereiden voor op een specifieke masterspecialisatie) en keuzevakken (binnen of buiten de psychologie). Deze verdiepingsvakken en keuzevakken kun je zelf kiezen. Wel moet je hierbij al rekening houden met de masterspecialisatie die je later wilt gaan doen. Je gaat als het ware voorsorteren voor de master. Meer informatie over deze vakken vind je in de e-Studiegids Psychologie (deeltijd).

Meer informatie voor deeltijdstudenten

Laatst Gewijzigd: 07-11-2016