Programmma opbouw (studenten begonnen in 2013 of eerder)

De studieopbouw van de bacheloropleiding Psychologie geeft je vanaf het tweede semester van je tweede jaar de vrijheid om zelf je vakken te kiezen.

Studenten die met de studie psychologie begonnen zijn in 2014 of later

Dit schema geldt voor studenten die zijn gestart met hun bacheloropleiding in het studiejaar 2013-2014 en eerder.

Dit schema geldt voor studenten die zijn gestart met hun bacheloropleiding in het studiejaar 2013-2014 en eerder.

In je bachelor Psychologie mag je 60 studiepunten zelf kiezen: je keuzeruimte. Van deze keuzevakken moet minstens 30 punten binnen de opleiding Psychologie gekozen worden. 30 studiepunten mag je binnen of buiten de opleiding Psychologie kiezen: de vrije keuzeruimte.
Studieopbouw en -planning

Keuzevakken binnen Psychologie

Minimaal 30 studiepunten van je keuzeruimte moet je binnen de opleiding Psychologie kiezen. Hiervan moeten minimaal 2 vakken op niveau 400 zijn; dit zijn verdiepingsvakken. Verdiepingsvakken bieden ingang tot bepaalde masters. 
In de psychologievakbeschrijving van de e-Studiegids, onder jaar 2 en 3 vind je de lijst met vakken waar je uit kan kiezen.
Psychologievakken die niet in deze lijst staan tellen niet als keuzevakken binnen Psychologie. Voor de keuzevakken binnen Psychologie hoef je geen toestemming te vragen. Zij staan in uSis al in je studievereisten.

Keuzeruimte buiten Psychologie: de vrije keuzeruimte

Van de totale keuzeruimte van 60 studiepunten mag je maximaal 30 studiepunten besteden aan vakken van buiten de opleiding Psychologie. Van deze 30 studiepunten moet minimaal 5 studiepunten van niveau 300 of hoger zijn. In principe kun je vakken van alle universitaire opleidingen volgen, zolang de vakken van academisch niveau zijn en niet overlappen met de overige vakken die deel uit maken van je studieprogramma. Deze vakken hoeven geen onderlinge samenhang te hebben en ze hoeven ook niet een inhoudelijke relatie te hebben met Psychologie. In de e-Studiegids vind je een lijst met alle keuzevakken die de Universiteit Leiden aanbiedt. Taalcursussen Engels mogen niet in de vrije keuzeruimte worden opgenomen.

Toestemming aanvragen in uSis
Om deze vakken te mogen volgen, moet je toestemming aanvragen in uSis (link naar deze pagina onderaan)

Minoren

Je kunt je vrije keuzeruimte ook invullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken van een andere opleiding. Minoren binnen Psychologie hebben geen waarde als je Psychologie studeert.

Minoren hebben de omvang van 30 studiepunten. Leiden biedt ongeveer 50 minoren aan. Zodra de student voor een minor van een andere Leidse opleiding definitief is ingeschreven, dient hij/zij dit kenbaar te maken via een mail:
osc@fsw.leidenuniv.nl

N.B. het is dus niet de bedoeling dat je voor een minor een verzoekschrift indient.

Interdisciplinaire minoren
Psychologie neemt deel aan twee multidisciplinaire minoren, die ook open staan voor psychologiestudenten:

 • Brain and Cognition
 • Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief
e-Studiegids - minoren

Minor met overlap
Let op: Deze minor bevat één vak dat te veel overlap heeft met een verplicht vak van de opleiding Psychologie. Dit betreft het vak Statistiek. Dit vak mag je daarom niet opnemen in je keuzeruimte. Je krijgt dan maximaal 25 ec in plaats van 30 ec, voor deze minor: 
 • Minor Tweedetaalverwerving

Vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met je studieadviseur

Meer info
Bekijk alle informatie over het aanbod, de toelating en inschrijvingsprocedure van minoren.

Vakken volgen aan een andere universiteit

Als je geïnteresseerd bent in vakken van een andere universiteit dan mag je die vakken in je vrije keuzeruimte opnemen. Dit geldt alleen voor vakken die Leiden niet zelf aanbiedt. Omdat je al collegegeld betaalt aan de Universiteit Leiden, mag je deze vakken gratis volgen. Deze vakken tellen, ook als het psychologievakken zijn, als vrije keuzevakken.

Toestemming aanvragen in uSis

 • Om deze keuzevakken vakken te mogen volgen, moet je toestemming aanvragen in uSis (link naar deze pagina onderaan).
 • Daarnaast heb je uiteraard toestemming nodig van de andere universiteit.

Vakken volgen in het buitenland

De vakken van je vrije keuzeruimte mag je zelfs aan een buitenlandse universiteit behalen. De vakken die je daar haalt tellen, ook als het psychologievakken zijn, als vrije keuzevakken. Er zijn volop mogelijkheden voor wie het leuk vindt om een tijdje te studeren in het buitenland.

Toestemming keuzevakken aanvragen (in uSis)

Wanneer je je keuzevakruimte vult met keuzevakken buiten de opleiding Psychologie moet je altijd toestemming vragen. Alle keuzevakken moeten worden aangevraagd en geregistreerd in uSis. Uiterlijk drie weken voor aanvang van het keuzevak dien je het verzoek om toestemming in, zodat je voor aanvang van het vak weet of het vak is goedgekeurd. Zodra het verzoek is goedgekeurd, wordt het vak in je vereisten aan je keuzeprogramma toegevoegd. Keuzevakken die inhoudelijk overlappen met psychologievakken worden niet goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld een vak Ontwikkelingspsychologie bij een andere opleiding. Bestudeer daarom van tevoren de vakbeschrijving voordat je een verzoek indient.

Keuzevakken gegeven door een ander instituut van de Universiteit Leiden vraag je op de volgende manier aan.

 1. Ga in uSis naar 'studievereisten';
 2. Klik op een van de dummyvakken” onder keuzeruimte buiten psychologie;
 3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'vervanging';
 4. vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen;
 5. Klik op 'indienen'.

Na het volgen van het keuzevak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Keuzevakken gegeven door andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten vraag je als volgt aan.
 1. Ga in uSis naar 'studievereisten';
 2. Klik op een van de "dummyvakken" onder keuzeruimte buiten psychologie;
 3. Kies voor 'indienen verzoekschrift' en daarna voor 'extern onderwijs';
 4. Vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt volgen;
 5. Klik op 'indienen'.

Na het volgen van het keuzevak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer, ondertekend en gestempeld door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt, inleveren bij het Onderwijs Servicecentrum (OSC).
 

Let op: voor een juiste vermelding op je diploma dien je de zowel de Nederlandstalige als Engelstalige titels van de betreffende keuzevakken aan te leveren!

Zie ook uSis Online help ('Verzoekschrift indienen')

Vrijstellingen

Kom je in aanmerking voor een vrijstelling? Lees de informatie over vrijstellingen voor psychologiestudenten.

Laatst Gewijzigd: 20-06-2016