Eindkwalificaties

De opleiding Psychologie is gericht op het bereiken van een hoog academisch niveau van de individuele studenten, met betrekking tot verschillende vaardigheden.

Vaardigheden

Studenten richten zich tijdens hun studie op drie soorten vaardigheden:

  • Studeervaardigheden: planmatig werken, ICT-gebruik, beheersing van Engels en bestuderen van teksten.
  • Academische vaardigheden: analyseren, conceptualiseren, redeneren; problemen stellen en oplossen; opzetten, uitvoeren, verslaan en beoordelen van (eenvoudig) onderzoek.
  • Algemene professionele vaardigheden: discussieren, argumenten, samenwerken, observeren en gespreksvoering.

Doelen

Deze vaardigheden ontwikkelt de student met betrekking tot de volgende doelen:

  • De student beschikt over een algemene orientatie in de psychologie en haar deelgebieden.
  • De student is in staat problemen te analyseren en te conceptualiseren.
  • De student kan eenvoudig psychologisch onderzoek op te zetten en beschikt over methodologische kennis.
  • De student heeft besef van de ethische denk- en handelwijzen behoren bij een wetenschappelijke houding.

Laatst Gewijzigd: 03-08-2009