Masterstage

Tijdens je masterfase kun je een stage lopen binnen of buiten de universiteit.

Bij stage lopen gaat het erom ervaring op te doen in alle onderdelen van een onderzoeksproject: vanaf de ontwikkeling van de onderzoeksvraag tot het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Stages kunnen binnen de eigen afdeling worden gelopen: deelname aan een onderzoeksproject van een medewerker van de sectie. Of bij onderzoeksinstituten in binnen- of buitenland. Tijdens de stage kan kennis gemaakt worden met nieuwe methoden, zonder dat dit deel hoeft uit te maken van een eigen onderzoeksproject. Het is mogelijk om de stage te combineren met de masterthese.

Stages Applied Cognitive Psychology

Onderwerpen van stages binnen de sectie Cognitieve Psychologie kunnen gevonden worden in het overzicht van onderwerpen van de sectie. Voor stages buiten de universiteit wordt studenten geadviseerd om contact op te nemen met een medewerker die zich heeft gespecialiseerd in het onderwerp. Medewerkers kunnen studenten adviseren bij de keuze voor een onderwerp, een instituut en een begeleider in Nederland, maar ook in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan:

  • TNO-TM
  • TNO-Arbeid
  • SWOV
  • NSCR
  • NLR
  • universiteiten in Europa, de Verenigde Staten en Australië

Om ideeëen op te doen, kun je kijken in eerdere rapporten. Deze kun je inzien bij het secretariaat (2B07).

Stages Researchmaster Cognitive Neuroscience

Voor de researchmasteropleiding wordt vaak een stage in het buitenland gevolgd, maar het mag ook binnen de sectie. Stages en scripties mogen worden gecombineerd, maar dat is niet verplicht. Het wordt aangeraden om de stage in het eerste semester van het tweede jaar te volgen. Voor een stage buiten de universiteit moet een medewerker van Cognitieve Psychologie in Leiden in het begeleidingsteam worden opgenomen. Deze heeft als functie om de kwaliteit van de stage te waarborgen. Om een geschikte locatie voor stage te vinden wordt aangeraden om te overleggen met de stagecoördinator of -mentor, of met een ander lid van de sectie Cognitieve Psychologie.

 

Laatst Gewijzigd: 28-02-2014