Nieuws

Interdisciplinariteit is meer dan een buzzwoord

Een van de speerpunten van het onderzoek van Andrea Evers is interdisciplinariteit. Samen met De Jonge Akademie biedt de Leidse gezondheidspsycholoog concrete handreikingen, in ‘Grensverleggend: kansen en belemmeringen voor interdisciplinair onderzoek’. Een verkenning van wetenschapsbeoefening die vakgebieden overschrijdt.