Onderwijs

Masterspecialisatie Clinical Psychology

De masterspecialisatie Clinical Psychology is, behalve wetenschappelijk georiënteerd, ook gericht op de toepassing van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Daarmee geven we vorm aan het 'scientist-practitioner' model.


Studiecoördinatie

Ben je toe aan het schrijven van je scriptie? Of wil je een stage lopen? Neem tijdig contact op met de desbetreffende coördinator.


Informatie voor stageverlenende organisaties

Bent u vertegenwoordiger van een stageverlenende instelling en overweegt u stageplaatsen ter beschikking te stellen? Hier vindt u informatie over de eisen die aan een stageplaats (Master Internship Clinical Psychology) worden gesteld.