Prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe

Functie:
  • Bijzonder hoogleraar 'Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg'
Expertise:
  • Psychodiagnostiek
  • Persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Persoonlijkheidspathologie
  • integratieve psychodynamische diagnostiek van psychopathologie


Telefoon: +31 (0)71 527 2727
E-Mail: eureling@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Klinische Psychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B41


Liesbeth Eurelings is klinisch psycholoog, psychotherapeut, is geïnteresseerd in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidspathologie . Zij heeft zich enkele jaren beziggehouden met onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en heimwee. Ook was zij nauw betrokken bij onderzoek naar PTSD symptomatologie bij alleenstaande minderjarige asielzoekers. Haar onderzoek richt zich nu met name op de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie, op de invloed van persoonlijkheidspathologie op beloop en resultaat van behandelingen en op de rol van persoonlijkheidspathologie als kwetsbaarheidsfactor voor het ontwikkelen van psychopathologie, waaronder somatoforme stoornissen. Ook de relatie tussen psychiatrie en religie heeft haar onderzoeksbelangstelling. Zij is hoofdopleider van de postmaster beroepsopleiding tot klinisch psycholoog en van de postmaster beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog vor de regio Leiden/Rotterdam. Zij geeft onderwijs op het gebied van de psychopathologie en de psychodiagnostiek.

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016