Drs. Marlies van der Meer

Expertise:
  • Onderwijskundige


Telefoon: +31 (0)71 527 4107
E-Mail: m.e.van.der.meer@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Instituutsbureau Psychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A57


Marlies van der Meer-Kroon is als projectleider onderwijsvernieuwing verbonden aan het Instituut Psychologie en werkt in opdracht van het Instituutsbestuur. Ze co├Ârdineert en faciliteert vernieuwingen in het curriculum van de bacheloropleiding Psychologie op het gebied van onder meer:

  • blended learning

  • tussentijds toetsen

  • studie-intensivering

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016