Prof. dr. Ab Mooijaart (emeritus, gastmedewerker)Telefoon: +31 (0)71 527 3770
E-Mail: mooijaart@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Methodologie & Statistiek
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A57


Gepensioneerd en gastmedewerker.
Doet onderzoek naar Latente Structuur Analyse. Bij deze analyse gaat het om het ontwikkelen van modellen voor de relatie tussen geobserveerde variabelen en onderliggende, latente, variabelen. De nadruk in dit project ligt vooral op die modellen waarbij zo min mogelijk aannamen over de statistische verdeling van de variabelen worden gemaakt. Bijvoorbeeld de aanname dat variabelen normaal verdeeld zijn wordt niet gemaakt. Bekende modellen die in dit project een centrale rol spelen zijn: factoranalyse en (meer algemeen) modellen voor structurele vergelijkingen. 

Laatst Gewijzigd: 31-01-2013