Dr. Emma ter Mors

Functie:
 • Senior onderzoeker
Expertise:
 • Attitudes
 • Informatieverwerking
 • Informatieselectie
 • Bronkenmerken (expertise, betrouwbaarheid)
 • CO2 afvang, transport en opslag (CCS)
 • Compensatie


Telefoon: +31 (0)71 527 4075
E-Mail: emors@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A41
Persoonlijke Homepage: www.socialsciences.leidenuniv.nl/​psychology/​organisation/​so/​mors.jsp


Emma ter Mors studeerde cum laude af in de Sociale- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden (1999-2003). Na haar studie begon Emma als promovendus binnen de sectie Sociale en Organisatiepsychologie van Universiteit Leiden (september 2004-september 2008). Onder begeleiding van Dr. Mieneke Weenig, Prof. Dr. Naomi Ellemers en Dr. Dancker Daamen onderzocht zij de invloed van bronpercepties op de selectie, verwerking en acceptatie van complexe informatie over CO2 afvang transport en opvang technologie (CCS). Na afronding van haar proefschrift getiteld “Dealing with information about complex issues: The role of source perceptions” is Emma werkzaam geweest als docent bij deze vakgroep (september 2008-januari 2009). Emma is momenteel aangesteld als senior onderzoeker aan de Universiteit Leiden en coördineert het Public Perception subprogramma van CATO2, het Nederlandse onderzoeksprogramma over CCS. Binnen het CATO2 programma houdt ze zich bezig met vervolgonderzoek naar factoren die van invloed zijn op publieke perceptie en acceptatie van CCS. Haar meest recente werk richt zich op de effectiviteit van het bieden van compensatie aan gemeentes die te maken krijgen met nieuwe (infrastructurele; energiegerelateerde) projecten.  

PhD Supervision

 • Charlotte Koot: "Resistance of valid beliefs about CCS against low quality information" (August 2010-August 2014)

Journal articles

  

 • Terwel, B.W., Koudenberg, F.A., & Ter Mors, E. (in press). Public responses to community compensation: The importance of prior consultations with local residents. Journal of Community and Applied Social Psychology.
 • Weenig, M. W. H., Wilke, H. A. M., & Ter Mors, E. (2014). Personal outcomes and moral responsibility as motives for news transmission: The impact of fate similarity, fate uncertainty, and relationship closeness. Communication Research, 41, 404-429.
 • Zaal M. P., Terwel B.W., Ter Mors, E., & Daamen D. D. L. (2014). Monetary compensation can increase public support for the siting of hazardous facilities, Journal of Environmental Psychology 37, 21-30.
 • Ter Mors, E., Terwel, B. W., Daamen, D. D. L. et al. (2013). A comparison of techniques used to collect informed public opinions about CCS: Opinion quality after focus group discussions versus information-choice questionnaires. International Journal of Greenhouse Gas Control 18, 256-263.
 • Ter Mors, E., Terwel, B. W., & Daamen, D. D. L. (2012). The potential of host community compensation in facility siting. International Journal of Greenhouse Gas Control, 11S, S130–S138.
 • Terwel, B. W., Ter Mors, E., & Daamen, D. D. L. (2012). It’s not only about safety: Beliefs and attitudes of 811 local residents regarding a CCS project in Barendrecht. International Journal of Greenhouse Gas Control, 9, 41–51.
 • Koot, C., Ter Mors, E., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2012). De invloed van waargenomen bronexpertise op het vormen van gesloten attitudes. In: Strick, M., Baas, M., Van Dillen, L., Dotsch, R., Lakens, D., & De Vries, M. (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2012 (pp. 113–120). Groningen: ASPO pers.
 • Ter Mors, E., Weenig, M. W. H., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2010). Effective communication about complex environmental issues: Perceived quality of information about carbon dioxide capture and storage (CCS) depends on stakeholder collaboration. Journal of Environmental Psychology, 30, 347–357.
 • Ter Mors, E., Weenig, M. W. H., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2008). De invloed van bronbetrouwbaarheid op informatieselectie: Een brondisconfirmatie vertekening. [The influence of source trustworthiness on information selection: A source disconfirmation bias]. In B. Beersma, R. Custers, F. van Harreveld, W. van Rijswijk, & J. Karremans (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2007 (pp. 221–228). Groningen: ASPO Pers.
 • Ter Mors, E., Weenig, M. W. H., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2006). Gekleurde systematische informatieverwerking: Het belang van duidelijke bronpercepties. [Biased systematic information processing: The importance of unambiguous source perceptions]. In R. W. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (Eds.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005 (pp. 331–340). Groningen: ASPO Pers.
 

Research Reports

 • Terwel, B. W., & Ter Mors, E. (March 2014). Overall report on compensation research.
 • Terwel, B. W., & Ter Mors (November 2013). Report on findings of regional surveys. Public report, available via http://www.co2-cato.org/publications/publications/findings-of-regional-surveys1
 • Ter Mors, E., & Terwel, B. W. (November 2013). Overall report on communication effects of collaborating information sources.
 • Terwel, B. W.,  & Ter Mors, E. (November 2013). Research papers.
 • Ter Mors, E., Terwel, B. W., & Daamen, D. D. L. (September 2013). Report on survey among residents: Results and implications for decision procedure and communication campaign (West-Netherlands).
 • Koot, C., Ter Mors, E., & Ellemers, E. (August 2013). Lay risk perception, emotions and the ability to achieve closure on CCS.
 • Terwel, B. W., Ter Mors, E., Daamen, D. D. L., & Zaal, M. P. (December 2012). Report on compensation research.
 • Ter Mors, E., Terwel, B. W., & Daamen (December 2012). Report on communication effects of collaborating information sources.
 • Terwel, B. W., Ter Mors, E., & Daamen, D. D. L. (December 2012). Research papers.
 • Koot, C., Ter Mors, E., Ellemers, E. , & Daamen, D. D. L. (August 2012). Source expertise and the formation of closed attitudes.
 • Ter Mors, E., Terwel, B. W., & Daamen, D. D. L. (December 2011). What do Barendrecht residents know about and think of the CO2 storage plan and decision-making about this plan? Results of a survey in May 2010 among more than 800 residents. Public report, available via http://www.co2-cato.org/publications/publications/what-do-barendrecht-residents-know-about-and-think-of-the-co2-storage-plan-and-about-the-information-and-decision-making-about-this-plan-results-of-a-survey-in-may-2010-among-more-than-800-residents
 • Terwel, B. W., Ter Mors, E., & Daamen, D. D. L. (December 2011). Research papers.
 • Koot, C., Ter Mors, E., Ellemers, E. , & Daamen, D. D. L. (September 2011). Consequences of the ability to achieve cognitive closure for cognition and behavior.
 • Daamen, D. D. L., Terwel, B. W., & Ter Mors, E. (September 2010). Wat weten en vinden Barendrechters van het CO2 opslag plan en van voorlichting en besluitvorming over dit plan? Resultaten van een enquête in mei 2010 onder ruim 800 inwoners. Public report, available via http://www.co2-cato.org/publications/publications/wat-weten-en-vinden-barendrechters-van-het-co2-opslag-plan-en-van-voorlichting-en-besluitvorming-over-dit-plan
 • Terwel, B. W., & Ter Mors, E. (February 2010). Report on survey among residents: Results and implications for decision procedure and communication campaign. Public report, available via http://www.co2-cato.org/publications/publications/report-on-survey-among-residents-results-and-implications-for-decision-procedure-and-communication-campaign

Lidmaatschap in Professionele Organisaties

 • Dutch national research program for CO2 capture, transport and storage (CATO-1 and CATO-2: coordinator of the Public Perception Subprogram SP5; Work Package leader of WP5.1 on Local communication; CATO-2 LU contact person/financial contact person, General Assembly member, Program Council member).
 • IEAGHG Social Research Network (Steering Committee Fenco-Era “Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public”.
 • Dutch Association of Social Psychological Researchers (ASPO).
 • International  Association of Applied Psychology (IAAP).
 

More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 14-01-2016