Dr. Daan Scheepers

Functie:
  • Universitair Hoofddocent
Expertise:
  • Groepsprocessen
  • Intergroepsrelaties
  • Identiteit
  • Psychofysiologie
  • Dreiging en uitdaging


Telefoon: +31 (0)71 527 3642
E-Mail: scheepersdt@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Sociale en Organisatiepsychologie
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A21
Persoonlijke Homepage: www.fsw.leidenuniv.nl/​psychologie/​organisatie/​sociaalorganisatie/​scheepers.jsp


Daan Scheepers (Promotie: 2002, Universiteit van Amsterdam) is een sociaal psycholoog die lesgeeft op het gebied van sociale cognitie en intergroepsrelaties en onderzoek doet naar groepsprocessen en identiteit. Daan was tussen 2004-2007 werkzaam als postdoc op een VENI subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en was vervolgens als Universitair Docent (2007-2013) en Universitair Hoofddocent (2013-heden) verbonden aan de Universiteit Leiden.

Onderzoek

Het onderzoek van Daan Scheepers richt zich op groepsprocessen, intergroepsrelaties (de psychologie van "wij versus zij") en sociale identiteit. Binnen diverse onderzoekslijnen maakt Daan gebruik van psychofysiologische methodes, bijvoorbeeld op basis van het biopsychosocial model (Blascovich, 2008). Deze methodologie maakt het mogelijk om op basis van specifieke patronen van cardiovasculaire activiteit motivationele toestanden van "dreiging"en "uitdaging"te meten.

Onderwijs

 

  • Economic and Consumer Psychology
  • Bachelorproject (3e jaars vak)
  • Inter-group relations (Master Program S&O)
  • Thesis Supervision (Master Program S&O)

Boeken

Belle Derks, Daan Scheepers and Naomi Ellemers (Eds.). (2013) Neuroscience of Prejudice and Intergroup Relations. London, UK: Psychology Press.


More Information about the Department of Social & Organizational Psychology

Voor meer info over de Sectie Sociale en Organisatiepsychologie (in het Engels), ga naar de website S&O.

For more information about the Department of Social and Organizational Psychology, please visit the website S&O.

Laatst Gewijzigd: 14-01-2016