Drs. William Verschuur

Drs. W.L.G. Verschuur is werkzaam bij de Werkgroep Veiligheid. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar de gevoeligheid van procedures voor menselijke fouten en de omstandigheden waaronder procedures in de praktijk worden overtreden in de petroleumindustrie.

Specialisme

Toegepaste Cognitieve Psychologie:
- Verkeersveiligheid
- Alcohol en verkeer
- Snelheidsovertredingen
- Verkeershandhaving en wetgeving
- Verzekeringsfraude
- Veiligheid in de olie- en gasindustrie
- Zelfdoding

Onderwijs

Onderwijs 2006-2008 

Bachelors
Tutoraat
Mentoraat
Thesis

Projecten
BP07-2005-2006: Ouderen in het verkeer
BP20-2006-2007: Remmende- en stimulerende factoren voor de oudere automobilist.  

Experimetrix experiment 340 “Fouten in het dagelijks leven en in het verkeer” Web Survey  

Werkgroepen
Inleiding in de psychologie
Computerpracticum
Psychologie en Maatschappij
Aandacht  

Masters
Lid Scriptie-cie Van der Geer prijs 2007.

Scriptieprojecten:
Toegepaste Cognitieve Psychologie:
Rijgedrag: Gevaarperceptie van automobilisten
Papier en potlood vragenlijst en web-vragenlijst: Oudere automobilisten

Coordinatie van stages toegepaste Cognitieve Psychologie

Publicaties en projecten

2008Verschuur, W.L.G., Hurts, K. 2008. Modeling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656. 

Verschuur, W.L.G. (2008). Remmende en stimulerende factoren voor veiligheid en mobiliteit van oudere automobilisten. Compensatie bij autorijden van rijtaken, aandachtsfouten en gevoel van controle, in relatie tot mobiliteitsverwachtingen. Rapportage. Financiële ondersteuning: de Stichting Gratama en het Leids Universitair Fonds (LUF).

2007

Verschuur, W.L.G. and Hurts, K. Modeling Safe and Unsafe Driving Behaviour. Accident Analysis & Prevention (submitted).

Subsidie toekenning van : Gratema Stichting/Stichting LUF voor onderzoek gericht op oudere automobilisten.

2006  

Sponsor: TNS/NIPO-Ministry of Transport (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rijkswaterstaat (AVV/RWS): Wijzer op Reis II Ontwikkelen en het testen van een diagnose-instrument voor het identificeren van risicovol gedrag (onder embargo).  

2005  

Sponsor: Ministry of Transport (Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rijkswaterstaat (AVV/RWS): Reacties op Lange Zware Vrachtwagens (LZV’s) in het verkeer.See: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/br.9071.bijlage%201_tcm195-164628.pdf  
3de Symposium Human Factors-Rotterdam (Ministry of Transport, AVV/RWS). Senter Novum Transport Conference.  

2003

Verschuur, W.L.G., Herwijnen, R. van, Jerez, R. (2003) A pilot study with the Dutch Driver Behaviour Questionnaire (DBQ-Dutch).  

Verschuur, W.L.G. (2003). Onderzoek uitgevoerd met de 'Driver Behaviour Questionnaire'. Literatuurstudie. Project: Gedragsdeterminanten van Onveilig Verkeersgedrag: Eerste Tussenrapportage (intern rapport, 34 p.).  

Verschuur, W.L.G. (2003) Onderzoek uitgevoerd met de 'Driver Behaviour Questionnaire'. Project: Gedragsdeterminanten van Onveilig Verkeersgedrag: Tweede Tussenrapportage (intern rapport, 15 p.)  

Verschuur, W.L.G. (2003). Onderzoek uitgevoerd met de 'Driver Behaviour Questionnaire'. Eindrapport. Project: Gedragsdeterminanten van Onveilig Verkeersgedrag: Eindrapportage. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit te Leiden, Werkgroep Veiligheid/R-03/68. See:
 
16th ICTCT workshop 29th October-1ste November 2003, Soesterberg: Presentation: The Driver Behaviour Questionaire in the Netherlands. See here:  


‘Free lance’ examinator Police Academy (Centrale Examencommissie Politie (CEP)  

2001

Verschuur, W.L.G. (2001) Injury data from 1999-2000 of five OPCOs. Report for SHELL.  

2000

Verschuur, W.L.G. & Akerboom, S.P. (2000) De loopbruggen van het stadhuis Den Haag. Over suïcide en pogingen tot suïcide. Werkgroep veiligheid/R-2000-67.  

Hudson, P.T.W., Parker, D. Lawton, R., Verschuur, W.L.G. (2000) The Hearts and Minds project: Creating intrinsic motivation for HSE. In: Proceedings SPE International Conference on Health Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Richardson TX: Society of Petroleum Engineers (CD-ROM) 8 pp.  

Hudson, P.T.W., van der Graaf, G.C., Parker, D. Lawton, R. & Verschuur, W.L.G. (2000) HSE tools; Which tools are appropriate? In: Proceedings SPE International Conference on Health Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Richardson TX: Society of Petroleum Engineers (CD-ROM) 11 pp.  

Hudson, P.T.W., Verschuur, W.L.G., Parker,D., Lawton, R. van der Graaf, G.C., & Kalff, J. (2000) Bending the rules in the workplace. Exploration and Production Newsletter, EP2000-7001, 42-44. The Hague: Shell International.  

Verschuur, WilliamL.G. & Croes, Suzanne (2000) Confidential Report of the SIEP-OR Survey. Faculty of Social Sciences Centre for Safety Research. Leiden University. (confidential).  

1999


Hudson, P.T.W., Verschuur, W.L.G., Croes, S., Parker, D. & Lawrie, M. (1999) Hearts and Minds. Report on the Field Trial 1999 for Petroleum Development Oman. Pp 54.  

Verschuur, W.L.G. (1999) Trends in the Total Reportable cases (TRC) of PDO and its Contractors: 1992-1998. Report for Petroleum Development Oman. Pp. 35.  

Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G., Leiden University , Parker, D. and Lawton, R. and , Manchester University (1999) Intrinsic Motivation for HSE The hearts and Minds Program (draft).  

1998


Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G., Leiden University , Lawton, R. and Parker, D. and Reason, J.T., Manchester University (1998) Bending the Rules II. Report for Shell International Exploration and production. Pp 88.  

Hudson, P.T.W., W.L.G. Verschuur, D. Parker & R. Lawton (1998) Intrinsic Motivation for HSE: A review of the Literature and A Proposal. Report for Shell International. Pp 13.  

Hudson, P.T.W., van der Graaf, G.C. and Verschuur, W.L.G. (1998) Perceptions of Procedures by Operators and Supervisors. Paper presented at the 1998 SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration, Caracas, Venezuela, 7-10 June.  

Hudson, P.T.W. & Verschuur, W.L.G. (1998) Perceptions of Procedures by Operators and Supervisors. Paper SPE 46760 Proceedings of the 1998 International Confeence on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Caracas. CD-ROM Society for Petroleum Engineers, Richardson, Texas. Pp4.  

Verschuur, W.L.G. & Hudson, P.T.W. (1998) HSE Tool. Final Report for Shell International Exploration and Production. Pp. 24.  

1997


Hudson, P.T.W. & Verschuur, W.L.G. Violations in the Workplace. Centre for Safety Research Leiden University The Netherlands, Centre for safety Research/R-97/64.  

Verschuur, WilliamL.G. & Patrick T.W. Hudson (1997) Violations of rules and procedures. Results of item analysis and tests of the Behavioural Cause Model. Field Study NAM & SHEL Expro Aberdeen. Faculty of Social Sciences, Centre for Safety Research, Leiden University, Werkgroep Veiligheid/ R-97/66.  

Verschuur, WilliamL.G. & Patrick T.W. Hudson (1997) Violations of rules and procedures. Results of item analysis and tests of the Behavioural Cause Model. Field Study NAM & SHELL Expro Aberdeen. Faculty of Social Sciences, Centre for Safety Research, Leiden University, Werkgroep Veiligheid/ R-97/66. Appendix 1 Questionnaire.  

1996


Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G. (1996) Violations in the Workplace Report for SIPM EPO/6, Leiden University.  

1995


Hudson, P.T.W. & W.L.G. Verschuur (1995a). Why People Fail to Follow the Rules. (Interim Report).  

Verschuur, W.L.G. (1995b). Rapport van het onderzoek naar het niet volgen van regels. NAM Offshore. Een model naar oorzaken van en oplossingen voor fouten en overtredingen. Faculteit Sociale Wetenschappen, Werkgroep Veiligheid (unpublished report).  

Verschuur, WilliamL.G. (1995c). Summary of Analysis NAM Offshore. Centre for Safety Research (unpublished report).  

Verschuur, W.L.G. (1995) Ongevallen NAM Velsen 1985-1994. Rapport voor NAM Velsen.  
1994

Verschuur, W.L.G. (1994) Pro-actieve fraudebestrijding: gedragskenmerken van fraude. In: Verzekeringsfraude: Inzichten in preventie, controle en repressie. redactie: E.G.M. van Schie, J.R. Nas. Universiteit Twente Vakgroep Psychologie. ISBN 90-365-06-75-1. Pp. 49-62.  

Hudson, P.T.W., Reason, J.T., Verschuur, W.L.G., Parker, D. and Free, R. (1994). Procedures and Violations. Interim Report 1994.  

Hudson, P.T.,W, & Verschuur, W.L.G. (1994) A Review of the Necessity for Procedures and Problems Associated with them. Report for SIPM EPO/6, Leiden University.  

1993


Verschuur, W.L.G. (1993) The effects of police enforcement and publicity on drinking and driving behaviour. In: Alcohol, Drugs and Traffic Safety- T92. Ed. by Utzelmann/ Berghaus/ Kroj verlag TUV Rheinland GmbH, Köln, pp. 1223-1227.  

Verschuur, WilliamL.G. (1993) Evaluatie campagne "veilig op de fiets" in Amsterdam. De voormeting. Faculteit Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Veiligheid/R-93/48.  

Verschuur, WilliamL.G. (1993) Evaluatie campagne "veilig op de fiets" in Amsterdam. De  vergelijking tussen de voor- en nameting. Faculteit Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, Werkgroep Veiligheid/R-93/49.  

1992  


Verschuur, W.L.G. (1992) Determinanten van verzekeringsfraude. Leiden/Veiligheid /R-92/42. ISBN 90-5181-526-3/CIP.  

1991


Verschuur, W.L.G. (1991). Experimenteel politietoezicht op rijden onder invloed in de Leidse regio.Laatste nameting. Leiden/Veiligheid/R-91/39. ISBN 90-5181-523-9/CIP.  

Verschuur, W.L.G. (1991). Snelheidsmetingen in de Leidse subregio. WerkgroepVeiligheid/R-91/40. ISBN 90-5181-524-7/CIP.  

1990


Bakker, H.R. & Verschuur, W.L.G. (1990) Experimenteel politietoezicht op rijden onder invloed in de Leidse regio. R.U. Leiden/Veiligheid/R-90/35. ISBN 90-519-0/CIP.  

Noordzij, P.C., Vis A.A., Verschuur, W.L.G. (1990) Alcohol and the use of seat belts. In: Proceedings 11th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety  in Chicago. 1989. pp.  

Verschuur, W.L.G. (1990) Determining groups of drinking drivers in the Netherlands. In: Proceedings 11th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety  in Chicago. 1989. pp. 557-564.  

1989


Matthijssen, M.P.M., Söder, J.C.M., Verschuur W.L.G. (1989) Minder automobilisten onder invloed, minder alcoholdoden. In: Verkeerskunde 40, nr 12 p. 522-525.

Verschuur,W.L.G. (1989). Berichtgeving in de media over alcohol en verkeer. R.U. Leiden/Veiligheid/R-89/31. ISBN 90-5181-515-8/CIP.  

Verschuur, W.L.G. (1989). Berichtgeving in de media over alcohol en verkeer. Deelrapport 2. R.U. Leiden/Veiligheid/R-90/34. ISBN 90-5181-2/CIP.  

Manual/brochures:

Alcoholcontroles anders.
Een uitgave van de Werkgroep Veiligheid en de Dienst Sociaal Wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden. Redactie William Verschuur en Erik Sieljes. M.m.v. drs. P.C. Noordzij.  


Verschuur, W.L.G. Alcohol in het verkeer. Meer dan alleen controle
. In opdracht van Veilig Verkeer Nederland (VVN).  

1988


Noordzij, P.C., A.C. Meester and W.L.G. Verschuur (1988). Night-time driving: the use of seat-belts and alcohol. Ergonomics, vol. 31, no.4, 663-668.  

Verschuur, William & Piet Noordzij (1988). Random Breath Testing on a Small Scale. In: Road User Behaviour. Theory and Research. Edited by Talib Rothengatter & Rudie de Bruin, pp. 396-402.  

1987


Verschuur, W.L.G. (1987). Politietoezicht op rijden onder invloed. De effecten van een gewijzigd politietoezicht. R.U. Leiden/Veiligheid/R-87/10.  

Verschuur, W.L.G. (1987). Alcoholgebruik van automobilisten 1987. R.U. Leiden/Veiligheid/R-88/23.  

Verschuur, W.L.G. (1987). Pilot-onderzoek alcoholgebruik van automobilisten, bromfietsers en fietsers 1987. R.U. Leiden/Veiligheid/R-88/27.  

Verschuur, WilliamL.G. and Gundy, Chad M. (1987) Police enforcement of drinking and driving laws. A survey of the opinions and practices of police officers. In: Alcohol, Drugs and Traffic Safety - T86. Proceedings 10th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Amsterdam, 9-12 September 1986. Exerpta Medica, International Congress series 721, Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), pp. 413-416.  

Gundy, Chad M., Verschuur William L.G. (1987). Police enforcement of drinking and driving laws: a field study of police decisions for requiring a roadside breath test. In: Proceedings 10th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Amsterdam9-12 September 1986. Exerpta Medica, International Congress series 721, Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division)p. 417-420.  

1986


Gundy, C.M. & W.L.G. Verschuur (1986). Opvattingen over politietoezicht op rijden onder invloed. Een verslag en de resultaten van een enquete onder politie-ambtenaren. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, R-86-16.  

Gundy, C.M. & W.L.G. Verschuur (1986). Politietoezicht op rijden onder invloed. Een verslag en de resultaten van een veldexperiment met betrekking tot de beslissingen van politieagenten om een ademtest te vorderen en de acceptatie en efficiency van een aantal procedures daarvoor. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, R-86-17.

International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety

Laatst Gewijzigd: 21-01-2016