Arbeidsmarkt

Hoe ziet de arbeidsmarkt van Sociaal- en Organisatiepsychologen eruit? En welke functies kunnen zij gaan bekleden?

Momenteel is de arbeidsmarkt voor afstuderenden in de S&O-psychologie naar verhouding redelijk gunstig. Hoe die arbeidsmarkt er over 2 à 3 jaar zal uitzien, is op dit moment moeilijk te zeggen. Het is dan ook niet verstandig om studiekeuzes volledig te baseren op de bestaande werkgelegenheid. Wat wel kan, is de keuze baseren op persoonlijke voorkeuren voor bepaalde werkvelden en op eigen sterke en zwakke kanten. Wie daarmee rekening houdt, zal als regel succesvol en "goed" afstuderen. Dat is altijd de best mogelijke garantie voor een aantrekkelijke werkplek.

Loopbaan

Oud-studenten van de sectie kunnen op zeer verschillende plaatsen worden aangetroffen:

  • In onderzoeksbanen (universiteiten, para-universitaire instituten, (semi-)overheidsorganen en particuliere organisaties)
  • In staffuncties in organisaties (bij een afdeling personeelsbeleid, bij interne organisatieadviesafdelingen, bij organisatie-adviesbureaus etc.)
  • Soms in het management van organisaties en als beleidsfunctionarissen bij de overheid (Rijk, Provincie, Gemeente)
  • Reclame-adviesbureaus
  • Consumentenorganisaties en organisaties op de gebieden van (gezondheids)voorlichting, 'marketing' en 'public relations'
  • Arbo-diensten

Samenleving in beweging

Voor een 'samenleving in beweging' zal er ook in de toekomst plaats zijn voor in Leiden opgeleide sociale en organisatiepsychologen. De ervaring leert dat onze studenten over het algemeen heel wel in staat zijn om een functie te verwerven die past bij hun opleiding. Dit is zeker het geval als ze zich aan het einde van hun studie actief oriënteren op de arbeidsmarkt.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2007