Bachelorstudenten

Studieopbouw en -planning

In je tweede en derde jaar van je bachelorstudie heb je deels de vrijheid om zelf je vakken te kiezen. Wanneer je al goed weet waar je interesses liggen, kun je de vakken gericht kiezen. Heb je juist nog geen idee welke kant je op wilt? Dan kun je vakken uit verschillende richtingen kiezen en je zo nog verder orienteren. Sommige verplichte cursussen uit het tweede jaar en de propedeuse vormen een ingangseis voor de specialisatiecursussen. Dit staat bij de cursusbeschrijving in de e-Studiegids aangegeven. Houd hier rekening mee tijdens de planning van je studie.


Honoursprogramma Psychologie

Honoursprogramma’s halen het maximale uit de student. Voor studenten Psychologie met goede studieresultaten biedt de opleiding Psychologie een Honoursprogramma aan om je verder te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er het facultaire Honours College en de universitaire Honours Academy.


POPcorner

De POPcorner biedt je ondersteuning bij het vinden van je weg op de faculteit - en tijdens je studie.


Bacheloropleiding voltijd

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde. In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Zo geef je de studie zelf vorm.


Deeltijdopleiding

De bacheloropleiding Psychologie in deeltijd is bedoeld voor studenten die parttime willen studeren. Je doet hetzelfde programma als de voltijdstudenten, maar dan gespreid over een langere tijd. Veel deeltijdstudenten hebben al een andere opleiding gedaan, vaak hbo. Ze zijn gemiddeld dan ook wat ouder dan voltijdstudenten en combineren de studie vaak met een baan of een gezin.


Premasterprogramma

Maak je plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heb je een Nederlandse afgeronde hbo of wo-bacheloropleiding? Dan kán het eenjarige premasterprogramma Psychologie een brug naar de toekomst zijn. Op de Masterdag op vrijdag 10 maart 2017 wordt een aparte voorlichting gegeven over het premasterprogramma Psychologie.


Postmasteronderwijs

Voor bepaalde beroepen moet je nog een postmasteropleiding volgen, bijvoorbeeld de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bekijk aan welke opleidingseisen je moet voldoen.