Bachelor Opleidingscommissie (BOC)

Meedenken en -praten over de bacheloropleiding, dat is de taak van de Bachelor Opleidings Commissie (BOC).

De Bachelor Opleidingscommissie (BOC) brengt advies uit aan het opleidingsbestuur. De BOC houdt zich bezig met het voortdurend bijschaven en aanpassen van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt door onderwijsevaluaties op grote en kleine schaal. Er wordt daarbij gekeken naar:

 • de overlap tussen cursussen

 • de aansluiting van cursussen op elkaar 

 • regelingen van tentamens en examens etc.


Bij reorganisaties van het onderwijs wordt getracht studenten zo veel mogelijk te betrekken.

Rol studenten

Een student krijgt met de BOC te maken in de vorm van schriftelijke onderwijsevaluaties en evaluatiepanels. Daarnaast kan een student zelf leden van de BOC benaderen met een opmerking over het programma via boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl.

Eén keer per maand

De Bachelor Opleidingscommissie (BOC) vergadert eens per maand. De vergaderingen zijn openbaar.

Leden

Om dit advies van een brede basis te kunnen voorzien, zitten naast een docent van elke sectie ook zes studenten in de commissie.

Docentleden

 • Dr. E.R.A. de Bruijn (Ellen), voorzitter 
 • Dr. P. de Heus (Peter), Methodologie & Statistiek
 • Dr. M.J.W. van der Molen (Melle), Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
 • Dr. B. Bocanegra (Bruno), Cognitieve Psychologie
 • Dr. E. de Kwaadsteniet (Erik), Sociale en Organisatiepsychologie
 • Dr. R.S. Schaefer (Rebecca), Gezondheids, Medische en Neuropsychologie

 • J. Mouthaan (Joanne), Klinische Psychologie

Studentleden

Elk jaar worden in september de studentleden van de BOC door hun medestudenten verkozen om hen te vertegenwoordigen. In 2016-2017 zijn het deze studenten geworden:

 • Vertegenwoordiger eerste jaar: Jim Ribbers

 • Vertegenwoordiger tweede jaar: Rhonda Petersen

 • Vertegenwoordiger derde jaar: Kenny van Lieshout

 • Vertegenwoordiger IBP: Elien Emmen

 • Vertegenwoordiger premaster: Daan Boom

 • Vertegenwoordiger deeltijd: Thijs van Oeveren

Toehoorders

 • Lisa van Es, studentlid Instituutsbestuur
 • H. Verhoef (Helen), studievereniging Labyrint
 • Dr. A. Wit (Arjaan), voorzitter Opleidingsbestuur
 • Drs. A.G.M. Zandvliet (Anna), hoofd Instituutsbureau

Ambtelijk secretaris

Dr. J. van Rooij, studieadviseur
rooij@fsw.leidenuniv.nl

Contact

Secretariaat Bachelor Opleidingscommissie (BOC)
tav mw J.S. de Vries (Judith) 
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN

E-mail: boc.psychologie@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 09-02-2017