Afstuderen Bachelor Psychologie

Denk je op korte termijn de bacheloropleiding Psychologie af te ronden? Vraag ruim van te voren het bachelorexamen aan. De bacheloropleiding is afgerond na het behalen van het laatste studieonderdeel. 

Afgestudeerde bachelorstudenten Psychologie, Marekerk aan de Lange Mare in Leiden

Afgestudeerde bachelorstudenten Psychologie, Marekerk aan de Lange Mare in Leiden

Het bachelorexamen en het diploma worden gedateerd op de laatste werkdag van de maand waarin de beoordeling van het laatste studieonderdeel plaatsvindt. De uitreiking van het diploma is op een ander moment.


Dagtekening laatste cijfer Afstudeerdatum Diploma-uitreiking
januari 2017 of eerder 31 januari 2017 of eerder donderdag 16 maart 2017
juli 2017 of eerder 31 juli 2017 of eerder woensdag 30 augustus 2017

1. Aanvragen afstuderen

Schriftelijk aanvragen
U dient het afstuderen schriftelijk aan te vragen. Lever uiterlijk twee weken vóór de geplande afstudeerdatum het aanvraagformulier bachelorexamen in bij het Onderwijs Servicecentrum

Om uw cijfers en vakken correct vermeld op het diploma en in het diplomasupplement terug te zien, volgt u de aanwijzingen in de Studievereisten in uSis.

2. Controle studieresultaten

Het Onderwijs Servicecentrum verwerkt de resultaten in het studievoortgangssysteem. Een student kan afstuderen als hij/ zij:

  1. de verplichte vakken heeft afgelegd;
  2. 180 studiepunten heeft geregistreerd staan;
  3. aan zijn/ haar inschrijvings- en betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Afstuderen

Controle of aan alle eisen is voldaan vindt plaats aan het begin van elke nieuwe maand.  

Het afstuderen wordt vastgelegd van alle studenten die in de voorafgaande maand hun opleiding hebben afgerond.

Is er nog niet voldaan aan de eisen, dan verschuift het examen (en dus ook de examendatum) naar de volgende maand.

4. Uitreiking bachelordiploma

Na vastlegging van de afstudeerdatum ontvangt de student bericht, waarna het mogelijk is om bij het Onderwijs Service Centrum een Verklaring van afstuderen en cijferlijst aan te vragen. 2 x per jaar vindt er een uitreiking van de bachelordiploma’s plaats. 
 
Uitnodiging
De student ontvangt ongeveer twee weken vóór de uitreiking van het bachelordiploma een uitnodiging met de exacte tijd en plaats van de officiële uitreiking.

Afhalen diploma
Als een student niet bij de officiële uitreiking aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij het Onderwijs Servicecentrum. Daar kan het diploma vanaf één dag na de officiële uitreiking worden afgehaald.
N.b. Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee.
Onderwijs Servicecentrum

5. Uitschrijven

Je wordt niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Daarvoor moet je een verzoek indienen via Studielink. Geef daarbij aan dat je je uitschrijft “op basis van diplomering.”
Uitschrijven

Vragen over het bachelorexamen?

Mw. drs. M.C.W. Hamel
hamelmcw@fsw.leidenuniv.nl

Fotoserie

 

Afgestudeerde bachelorstudenten Psychologie, Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden

Afgestudeerde bachelorstudenten Psychologie, Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden

Laatst Gewijzigd: 02-03-2017