Syllabi

Ga voor vragen over een syllabus en reprorechten naar de Servicedesk FSW.

Reprorechten

Over de samen te stellen readers moeten reprorechten afgedragen worden aan de stichting PRO. Dit is het toeziend orgaan voor afdracht van reprorechten. Alle auteursrechten worden door deze stichting bewaakt. Er bestaat en meldingsplicht bij PRO voor overname van werken.


Soort overname

Stichting PRO kent overname van kort en lang werk.

Kort werk
Dit omvat 10.000 woorden uit een boek (ongeveer 20 pagina's) of 8000 woorden uit een tijdschrift (ongeveer 12 pagina's).
Voor overname van kort werk is vooraf geen meldingsplicht aan PRO noodzakelijk; de Universiteit heeft dit recht afgekocht.

Lang werk
Alle andere overnames, langer dan hierboven genoemd, worden beschouwd als lang werk.
Om dit te mogen reproduceren dient de aanvrager wél vooraf bij PRO toestemming te vragen. De snelste aanvraagmethode is via de website van PRO.

Aanvraagprocedure syllabi

Als u als docent een reader wilt samenstellen dient u de volgende stukken bij de Servicedesk FSW in te leveren: 

  • Het reader aanleverformulier
  • Het reader invulblad omslag
  • Kopij van de reader
  • Als de reader lang werk bevat: de PRO Toestemming

Het aanvragen van docentexemplaren kan elke docent zelf doen op de bestelsite van reader-online. Wanneer alle gegevens en formulieren correct zijn wordt de syllabus aan de Copy- en Printshop aangeboden voor het printing-on-demand traject.

Contactpersonen

Voor syllabi vragen kun je contact opnemen met Els van Steeg/Erna Bucx.

Laatst Gewijzigd: 15-08-2014