Plagiaatcontrole

Wat is plagiaat?

Plagiaat is een vorm van fraude net zoals spieken bij een tentamen of het bewust vervalsen van onderzoeksgegevens. Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk.

Omdat plagiaat bedrog is en plagiaat per definitie de essentie van het wetenschappelijke bedrijf aantast, worden gevallen van plagiaat door de universitaire wereld zeer ernstig genomen en staat er een sanctie op het plegen van plagiaat. Voor studenten bedraagt deze sanctie in het uiterste geval de definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding.

Wanneer een student twijfelt of iets plagiaat zou kunnen zijn, kan hij of zij altijd navraag doen bij de docent. Algemene richtlijnen en dos and don’ts zijn te vinden op de universitaire regelementen website.


Hoe controleeert de universiteit?

De Universiteit Leiden maakt voor plagiaatcontrole gebruik van de applicatie Turnitin. Turnitin is als plug-in geïntegreerd in Blackboard. Docenten gebruiken dit programma om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Turnitin vergelijkt de door de studenten ingeleverde teksten met een uitgebreide database van brondocumenten, waaronder werkstukken van andere studenten en diverse internetbronnen. De ingelezen teksten worden gecheckt op overeenkomsten.

Turnitin produceert voor elke door de student ingeleverde tekst een rapport over gesignaleerde overeenkomsten met bestaande bronnen. Een docent kan naar aanleiding hiervan zonodig actie ondernemen.

Studenten (bachelor en master) leveren daarnaast hun scripties in via het Leids Repositorium. Het frauderen met betrekking tot scripties wordt streng bestraft.

Hoe lever ik mijn schriftelijk werk in via Turnitin?

  • Wanneer een docent een Turnitin-assignment aanmaakt in een Blackboard course, dan worden alle documenten die door studenten in dit assignment worden ingediend gecontroleerd op overeenkomsten met bronnen uit de Turnitin database.

  • Handig hierbij kan zijn een verkorte handleiding waarin staat hoe verschillende typen opdrachten kunnen worden ingeleverd of ‘peer-reviewed’,

  • Na het uploaden van een document ontvang je per mail een digitaal ontvangstbewijs.

Heb je vragen?

Voor vragen over Turnitin kan je contact opnemen met je docent of met ICT & Onderwijssupport.

Kamer 1.B11
Telefoon 071 527 6019
E-mail icto@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 14-04-2015