Verzoekschriften indienen

Een verzoekschrift dien je in wanneer je iets wilt wijzigen in je studievereisten, bijvoorbeeld als je een keuzevak wilt gaan volgen. Je dient een verzoekschrift in via uSis. Je opleiding beoordeelt je verzoek. Indien het verzoekschrift goedgekeurd wordt, worden je studievereisten gewijzigd.


Vijf types verzoekschriften

  • Vrijstelling

  • Afwijkend aantal studiepunten

  • Extracurriculair vak

  • Vervanging

  • Extern onderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek je de universitaire verzoekschriften website.

Laatst Gewijzigd: 18-03-2015